2002

Červen Konečně koupě správného pozemku.

2003

Duben Vypracování stavební dokumentace a vyřízení stavební povolení.
Květen Shrnutí ornice, vykolíkování budoucího domu a vybagrování základových pasů.
Červen Vybetonování a armování základových pasů a dvou řad ztraceného bednění.
Říjen Navožení zeminy do základů, vybagrování sklípku a opěrných zdí.
Listopad Vyzdění a vybetonování zdí sklepa a opěrných zdí.

2004

červen
Vyzdění a vybetonování třetí řady ztraceného bednění a věnce sklípku

2005

Duben Navezení a pěchování zeminy a štěrku v základech.
Květen Položení kanalizačních trubek pod základy, vybetonování základové desky a stropu sklepa, položení hydroizolace a zaměření půdorysu zdiva, zdění 1. N.P.
Červen Připojení el. Přípojky, zdění 1. N.P., betonování překladů.
Červenec Připojení obecního vodovodu, položení a zabetonování stropů, příprava plynové přípojky.
Srpen Zdění 2. N.P.
Září Vybetonování věnce na garáži, zdění 2. N.P. včetně překladů.
Říjen Vybudování krovu a dozdění štítů, zalaťování a foliování střechy.
Listopad Položení střešní krytiny, dozdění vnitřních příček.

2006

Duben Osazení oken a venkovních dveří.
Květen Vybudování čisté podlahy v garáži, vybetonování venkovních prahů, osázení kytek kolem plotu.
Červen Položení venkovní kanalizace, nalepení polystyrenu na základy domu, montáž garážových dveří.
Červenec Nalepení venkovního polystyrénového soklu, lepení Rockwoolu na venkovní stěny, vytvoření venkovních prostupů.
Srpen Uložení zasypání trubky zemního registru, pokračování v lepení Rockwoolu na venkovní stěny, natírání palubek na venkovní podbití.
Září Dokončení lepení Rockwoolu na venkovní stěny (kromě štítu nad garáží), kotvení izolace, nalepení polystyrenu na sklep.
Říjen Perlinkování venkovní fasády, oplechování střecha garáž, Perlinkování vnější stěny sklepa.
Listopad Dodělání Perlinky na fasádě, lepení izolace Rockwool na vnitřní štíty.
Prosinec Zdění vnitřního ostění a začištění vnitřních dveřních otvorů, osazení elektrorozvaděče.

2007

Leden Rozkreslení elektrických rozvodů a vykroužení krabiček v 1. N.P., vysekání drážek pro vodoinstalaci v 1.N.P.
Únor Vysekání drážek pro elektroinstalaci v 1. N.P., zabrušování betonových nálitků.
Březen Provedení elektrických rozvodů v 1. N.P., osazení střešních oken, osazení a zasypání vstupu do zemního registru, rozkreslení elektrických rozvodů ve 2. N.P.
Duben Provedení elektrických rozvodů v 1. N.P., začištění příček ve 2. N.P., doperlinkování vnější stěny sklepa.
Květen Naházení stropů v 1. N.P., vnitřní omítka sklepa, zaklopení půdy.
Červen Perlinkování vnitřních stěn 1. N.P.