Pole a louky

Právě skončené zimy jsme využili k „útěku“ z města ven do polí a luk. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi obdělávanými poli a loukami a pastvinami. Při téhle příležitosti jsme si připomněli pojem remízky, co znamenají a jak velkým přínosem pro volnou přírodu jsou. Zdůraznili jsme např. jejich funkci úkrytu pro zvěr a půdoochrannou funkci.
Samozřejmě i tentokrát jsme se seznámili s nejběžnějšími zvířaty žijícími v tomto prostředí a rostlinami rostoucími na loukách a polích. Zaměřili jsme se třeba na rozlišení běžných obilnin pěstovaných na našich polích.

fauna a flóra žijící a rostoucí na polích a lukách

Hlavní náplní tohoto tématického okruhu byl ale potravní řetězec. Pole a louky jsou ideálním prostorem pro vysvětlení jeho principu. Děti velice rychle pochopily, že každé zvíře má v přírodě svou úlohu, že je nelze dělit na dobrá a zlá.
Na toto téma jsme zařadili také spousty her - ať už čistě pohybových („na predátora a kořist“), nebo takových, u kterých musely děti více přemýšlet a samy vytvářet pavučinu vztahů mezi jednotlivými živočichy a rostlinami. Samy si pak vyzkoušely, co by se stalo, kdyby jen jediný druh vyhynul.

Pozorování vytríny s biotopem na dvorkuPohled pod i na hladinu rybníka

V rámci našich víkendových akcí jsme se vypravili na výstavu „Příroda východního Polabí“, kterou uspořádalo Východočeské muzeum Pardubice. Tato výstava nás všechny nadchla. Šlo o nádherně komponovaná diorámata setříděná podle jednotlivých biotopů. Jednotlivé vitríny byly doplněny panely se zvukovými ukázkami vybraných živočichů. Aby se děti ještě více zapojily, připravili pro ně tvůrci výstavy velký obrázkový test, ve kterém si mohly vyzkoušet svoji znalost přírody.

Kluci vyplňují test u bobří noryNo a tady je další dvojice u vytríny s lučním porostem