Ve městě a na vesnici

Nevlídného zimního počasí jsme při schůzkách v klubovně využili k popisu životních podmínek v lidských sídlech. Ze všeho nejdřív jsme se snažili najít rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici.

Město Vesnice
+ lepší dostupnost obchodů, škol, lékařské služby
+ větší možnost kulturního a sportovního vyžití
- větší znečištění životního prostředí
- větší dopravní provoz
+ snažší dostupnost volné přírody
+ zdravější životní prostředí
- horší dopravní obslužnost
- menší šance najít zaměstnání


Stejně jako u lesního ekosystému jsme se seznámili s rostlinnými a živočišnými druhy vyhledávajícími lidská sídla. I tentokrát jsme se rostliny a zvířata naučili poznávat pomocí pexesa a štafetových her. Pro zajímavost jsme dětem vysvětlili např. i to, jaký je rozdíl mezi hnízdem vlaštovky a jiřičky, prozradili jsme si zajímavosti ze života netopýra (roční cyklus, prospěšnost pro člověka). Také jsem si zdůraznili význam udržování drobných pozemků i neudržovaných ploch, protože taková místa, jako jsou např. okraje cest, opuštěné sportovní a stavební plochy, výrazně zvyšují diverzitu (bohatost) druhů. I tentokrát si děti doma připravily povídání buď o svém domácím mazlíčkovi nebo o volně žijícím zvířeti vyhledávajícím lidská sídla.

fauna a flóra žijící a rostoucí ve městě

Hlavním tématem tohoto ekosystému ale bylo ekologicky šetrné chování, a to hlavně nakládání s odpady. Protože produkce stále většího množství odpadů je jedním z problémů životního prostředí, k jehož řešení může výrazně přispět každý z nás, stanovili jsme si za cíl naučit děti poznat základní a běžně se vyskytující druhy odpadů, umět je správně roztřídit a naučit se s nimi zacházet tak, aby jejich zpracování a uložení bylo co nejšetrnější k životnímu prostředí. Pomocí her a praktických cvičení jsme se tak naučili dělit odpad na:

Patří Nepatří
Papír Noviny, krabice, staré sešity, informační letáky tetrapackové krabice (např. od krabicového mléka, Fruika,…), kopírovací papír
Plast Kelímky, igelitové sáčky, PET lahve, polystyren Tetrapackové krabice a jiné kombinované obaly (např. obal od brambůrek s vnitřní hliníkovou folií, některých müsli tyčinek)
Sklo Lahve, skleněné střepy Porcelán, střepy zrcadel
Bio Zbytky potravin
Kov Železný šrot Kovové věci s plastovými doplňky
Hliník Víčka od jogurtů, alobalová folie od čokolád, plechovky od piva, Coca-coly. Tetrapackové krabice a jiné kombinované obaly (např. obal od brambůrek s vnitřní hliníkovou folií, některých müsli tyčinek)
Nebezpečný Baterie, plechovky od barev a olejů, prošlé léky, elektrotechnika


Zdůraznili jsme si také, že do kontejnerů s tříděným odpadem patří pouze odpadky čisté (tedy ne umaštěný papír, igelitové sáčky se zbytky jídla atd.). Pomocí hrané scénky jsme dětem předvedli, jaký je rozdíl mezi papírem odhozeným do popelnice a odloženým do kontejneru na papír. Tím jsme si vysvětlili, jak se tříděný odpad dále zpracovává, co se z něho vyrábí.

V rámci praktických pokusů jsme na zahradě před klubovnou zakopali do země čtyři různé druhy odpadů (list zelí a ohryzek, noviny a část lepenkové krabice, kelímek od tvarohu a skleněnou lahvičku). Když jsme po půl roce odpadky vykopali, bylo zřejmé, že list zelí a ohryzek se rozložil úplně, papírový odpad měl k dokonalému rozkladu velmi blízko, naproti tomu sklenička ani kelímek žádné stopy rozkladu nenesly.

odpadky při zakopánía po vykopání za půl roku

Za domácí úkol se měli všichni porozhlédnout po svém okolí a zjistit co nejvíce míst, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Díky tomuto úkolu jsme mohli vytvořit „mapu kontejnerového pokrytí“ Slatiňan.

mapa kontejnerového pokrytí