ekočtvereček LUPENI oddíl pro ekologickou výchovu
nadpis
Úvod Les Město Pole Řeka
Řeky, potoky, rybníky a tůně

Jak se začalo oteplovat, „přešli“ jsme k vodě. Voda je jednou z nejdůležitějších podmínek života na zemi, a proto jsme si prošli její cestu od pramene, přes potoky a řeky až k moři. Řekli jsme si také něco o mokřadech.
Jako vždy i tady jsme děti seznámili s rostlinami rostoucími ve vodě nebo u vody a se zvířaty vázanými na vodní prostředí.

fauna a flóra žijící a rostoucí u vody a ve vodě

Hlavním tématem v tomto období byl koloběh vody, který jsme si vysvětlili nejen teoreticky, ale hlavně na několika hrách.

Využili jsme krásného počasí a vydali se na víkendovou akci na chatu do Šiškovic. Kromě spousty soutěží a her jsme se také se síťkami vydali k nedalekým rybníčkům a pokusili se „ulovit“ nějaké vodní zvíře a pomocí klíče určit co je zač. Bohužel místo očekávaných tří druhů čolků se nám podařilo chytit jen jednu jejich larvu. Ale ukázali jsme si třeba splešťuli blátivou, potápníka, larvy chrostíků.

Pozorování úlovku z rybníkaA to je on potápník

Poslední schůzka proběhla o víkendu. Kromě drobnějších her a soutěží proběhl také velký test znalostí načerpaných na našich schůzkách za celý rok. V části třešňovky bylo rozmístěno devatenáct kartiček s otázkami, které děti musely najít a vybrat z nabízených možností jednu správnou odpověď. Vše samozřejmě v co nejkratším čase. Všichni si nakonec odnášeli odměnu v podobě obrázků, plakátů a drobných sladkostí.

Ještě nevědí co je čekáVyhodnocení testu a předávání cen

A tímto jsme činnost našeho oddílu pro tento školní rok ukončili.
Úvod Les Město Pole Řeka