ekočtvereček LUPENI oddíl pro ekologickou výchovu
nadpis
Úvod Les Město Pole Řeka
Život v lese

Hned na první „lesní“ schůzce se z nás vedoucích stali dřevorubci usilující o kácení v okolních lesích. Proti tomu nás však měly přesvědčit děti. Ve skupinkách měly shromáždit co nejvíce argumentů proti kácení lesa a přesvědčit nás tak o zastavení těžby. Podařilo se jim v podstatě zachytit všechny důležité funkce lesa:

 • tvorba kyslíku
 • zadržování vody
 • půdotvorná a půdoochranná funkce
 • životní prostředí pro zvěř
 • rekreační funkce
 • produkce lesních plodin (houby, borůvky,…)
 • klimatická funkce
 • estetická funkce

  Svou činnost jsme také zaměřili na poznání a seznámení se s nejtypičtějšími zástupci lesních rostlin a živočichů. K určování druhů jsme kromě běžných obrázků v knihách a encyklopediích používali i karty, se kterými jsme pro snadnější zapamatování probíraných druhů hráli pexeso, štafety a spoustu jiných her. Nešlo nám jen o samotné poznávačky, ale i o pochopení základních vztahů mezi organizmy v lese.
  fauna a flóra žijící a rostoucí v lese

  Pro ujasnění si pravidel ohleduplného chování v přírodě jsme použili aktivitu, při které děti kreslily obrázkové informační tabulky s upozorněním na správné chování v lese. Občas si děti odnesou i zadání „domácích úkolů“. Jedním z nich bylo připravit si zajímavosti o některém z lesních živočichů a na schůzce je sdělit ostatním.

  Při podzimní vycházce do okolí jsem si ukázali, že rozdělujeme lesy na jehličnaté, listnaté a smíšené. Naučili jsme se poznávat jednotlivé druhy stromů přímo v přírodě. Pomocí pokusu s papíry a voskovkami jsme zjistili, že každý strom má svou originální strukturu kůry. A protože každý správný ochránce a znalec přírody se musí v přírodě taky umět pohybovat, bylo součástí „terénního výcviku“ i několik pohybových her a bojovek.

  Na posledním setkání „v lese“ si každý vyrobil krmítko z přírodních materiálů. Jako kostru jsme použili pořádně vysušenou, nejlépe borovou šišku. Tu jsme obalili ve směsi tuku (v našem případě sádla), zrníček (slunečnice, máku, sezamu,….) a strouhanky. Tato krmítka k přikrmování ptáků při velkých mrazech jsme umístili na zahradě školy (aby děti mohli ptáky snadno pozorovat), do parku a některé i do třešňovky.

  to je ale blivajzvýsledek naší práce
 • Úvod Les Město Pole Řeka