ekočtvereček LUPENI oddíl pro ekologickou výchovu
nadpis
Úvod Les Město Pole Řeka
"Ekočtvereček" - Lupeni

Oddíl zaměřený na ekologickou výchovu vznikl na počátku školního roku 2004/2005. Je určen dětem ve věku 6 až 10 let. Naším cílem je seznámit děti se zajímavými druhy rostlin a živočichů v našem okolí a vést je nenásilným způsobem k šetrnému chování k životnímu prostředí.

V prvním roce oddíl navštěvovalo osm až dvanáct dětí. Scházeli jsme se vždy jednou za čtrnáct dní v naší klubovně (první a třetí čtvrtek v měsíci, od 16:00). Kromě těchto pravidelných schůzek jsme také vyrazili na občasné víkendové výlety a vycházky do blízkého okolí.

skoro celý oddil

Hned při první schůzce jsme kromě tradičních seznamovacích her poznali, co je to tzv. biotop, s jakými biotopy se můžeme nejčastěji setkat. Tématika jednotlivých biotopů tvořila rámec naší celoroční činnosti. Rozdělili jsme ji do 4 celků:

a) Biotop les: Nejdříve jsme se naučili něco o lese. Řekli jsme si, jaké typy lesa známe, naučili jsme se rozpoznat základní lesní organizmy. Při víkendové akci jsme vyrobili krmítka pro drobné ptactvo z přírodních materiálů a rozvěsili je.

b) Biotop Město a vesnice: Chladné zimy jsme využili k práci v klubovně. Řekli jsme si o rozdílech mezi životem na vesnici a ve městě. Naučili jsme se proč a hlavně jak třídit domovní odpad.

c) Biotop pole a louky: Na jaře jsme se seznámili s životem na louce a v polích, naučili jsme se poznávat obilniny, které na našich polích rostou. Řekli jsme si o potravním řetězci a jeho významu pro koloběh v přírodě.

d) Biotop řeky a rybníky: V létě jsme se naučili poznat rozdíl mezi životem u řeky a v řece, ve stojatých vodách rybníků a tůní. Zkusili jsme si ulovit vodního živočicha a určit jeho druh. Řekli jsme si o koloběhu a významu vody v přírodě.
Vedoucí oddílu Ondra a Radka
Úvod Les Město Pole Řeka